Wie of wat is QCareOrganisatieadvies

QCareOrganisatieadvies is een adviesbureau op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement en richt zich vooral op organisaties in de zorg- en dienstverleningssector. QCareOrganisatieadvies beschikt over de juiste kennis en expertise om organisaties te ondersteuning te bieden maar vooral ook om organisaties te ontlasten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.

Waarom aandacht voor kwaliteit, veiligheid en risicomanagement

Kwaliteit en veiligheid zijn van oudsher belangrijke thema’s in o.a. de zorgsector. Waar eerst vooral aandacht werd besteed aan de professionele kwaliteit werd later ook aandacht gevraagd voor de organisatorische kant van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast is veiligheid een hot item in de samenleving. De trend is gaande dat hierbij vooral de aandacht wordt gevestigd op het handhaven van regels en het houden van toezicht. Jammer genoeg mondden deze veiligheidsmaatregelen steeds meer uit in administratieve werkzaamheden die door organisaties worden ervaren als een last waaraan nu eenmaal moet worden voldaan. QCareOrganisatieadvies helpt organisaties de zienswijze op kwaliteit en veiligheid te definiëren waarbij veiligheid en risicomanagement een onderdeel vormen van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van organisatie kan immers niet zonder werkelijke aandacht voor risico’s en veiligheid.

Op welke wijze kan QCareOrganisatieadvies organisaties van dienst zijn?

QCareOrganisatieadvies kan (zorg) organisaties op diverse manieren ondersteunen. Zo kan er op projectbasis gebruik gemaakt worden de diensten van QCareOrganisatieadvies of kunnen diensten ingehuurd worden voor een vast aantal uren per week, maand of jaar. QCareOrganisatieadvies probeert zich zo flexibel mogelijk op te stellen en haar diensten op maat aan te bieden.