Ondersteuning op maat op het gebied van privacy en de AVG

Privacy is een hot issue tegenwoordig. De digitale mogelijkheden zijn onbeperkt evenals de risico's op uitlekken van privacygevoelige informatie. Veelal zijn we ons niet bewust waarvoor onze gegevens allemaal gebruikt worden. Met de komst van de nieuwe Europese wetgeving worden de privacyrechten van burger vergroot. Alle organisaties die op wat voor manier ook privacygevoelige gegevens gebruiken, moeten gaan voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensverwerkingen (AVG). Voor veel organisatie een grote klus om te organiseren. QCareOrganisatieadvies biedt advies en ondersteuning op het gebied van privacy (o.a. NEN7510) en de AVG. Wilt u als organisatie het hele implementatietraject uitbesteden of wilt u op basis van een nulmeting zelf aan de slag? Bent u op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming voor advies en ondersteuning? Informeer naar onze mogelijkheden!