Audits en veiligheidsrondes

QCareOrganisatieadvies kan organisaties op verschillende manieren ondersteunen in het opzetten van een intern auditsysteem voor de organisatie. Zo wordt ondersteuning geboden in de vorm van het trainen van interne auditoren zodat men met kennis en kunde interne audits kan uitvoeren in de organisatie. Ook kan er ondersteuning geboden aan functionarissen die dagelijks belast zijn met het plannen en uitvoeren van audits in de organisatie. Ook zij kunnen training en/of scholing op maat aangeboden krijgen.

Daarnaast kunnen we audits of veiligheidsrondes bij u uitvoeren om te toetsen of datgene wat u voor ogen hebt ook daadwerkelijk zo wordt uitgevoerd in uw organisatie. Dit kunnen thema-gebonden audits zijn, systeemaudits, documentaudits of procesaudits. Uiteraard bespreken we graag onze mogelijkheden. 

Als laatste begeleiden we organisaties op weg naar certificering voor bepaalde keurmerken. Zo heeft QCareOrganisatieadvies ruime ervaring op het gebied van HKZ VVT, HKZ Kleine Organisaties, NEN-EN 15224 en ISO 9001 certificeringstrajecten. Ook het uitvoeren van een proefaudit om te beoordelen of u klaar bent voor het certificaat behoort tot de mogelijkheden.