Informatiebeveiliging en AVG

Veilig omgaan met privacygevoelige gegevens is iets wat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Zeker met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 zijn de rechten en plichten t.a.v. het omgaan met persoonsgegevens aanzienlijk aangescherpt. QCareOrganisatieadvies heeft zich gespecialiseerd op het gebied van privacy en het beveiligingen van vertrouwelijke informatie. Ook op het gebied van informatiebeveiliging bieden we advies en ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld:

  •  projectleiding of - begeleiding informatiebeveiliging in uw organisatie
  •  ontwikkelen van documenten t.b.v. informatiebeveiliging 
  •  uitvoeren van privacy-/veiligheidsaudits
  •  begeleiding certificeringstraject NEN 7510/NEN-EN 270001
  •  rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) vervullen
  •  uitvoeren Data Protection Impact Analyse (s) (DPIA)
  •  ondersteuning op het gebied van datalekken 
  •  opstellen verwerkersovereenkomsten
  •  uitwerken benodigde registers

Bent u benieuwd wat QCareOrganisatieadvies voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.