Risicomanagement

Bij risicomanagement gaat het er om risico’s die in de organisaties aanwezig zijn op te sporen en middels een gedegen plan de risico’s te elimineren, te beheersen of te accepteren. QCareOrganisatieadvies kan u ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de risico’s in de organisatie en maakt gebruik van verschillende methodieken en verschillende werkwijzen. Samen met uw medewerkers kunnen risico’s opgespoord worden en kan kennis overgedragen worden om zelf aan de slag te kunnen gaan op de afdelingen. Op het gebied van risicomanagement worden o.a. de volgende diensten aangeboden :

  • Uitvoeren van een risico-inventarisatie
  • Het aanleveren van een rapportage op het gebied van risicomanagement
  • Het ontwerpen (en ondersteuning bij uitvoering) van een plan van aanpak
  • Het uitvoeren van metingen en controles op basis van ingezette verbeteracties
  • Scholing en training op methodieken t.a.v. risicomanagement (SAFER, PRISMA, DAM, PRI)
  • Ondersteuning bij de implementatie van verschillende thema’s op het gebied van VMS en VIM etc.

Daarnaast biedt QCareOrganisatieadvies ondersteuning op maat bij de inrichting en implementatie van een risicomanagementsysteem in de organisatie. Vraag gerust naar onze mogelijkheden!